NEDEN VERİ TOPLAMA

Günümüz şartlarında kar marjları azalırken rekabet koşulları da giderek ağırlaşmaktadır. Firmalar kar marjlarını arttırmak için etkin ve verimli çalışma ortamları yaratmak zorunda kalmaktadır. İşletme maliyetlerini azaltmanın, verimliliği arttırmanın yolu veri toplama ve değerlendirme sistemlerinden geçmektedir.
DataAnalist, üretim alanındaki verileri toplayan donanım ile yazılımlardan oluşan bütünleşik bir veri toplama ve değerlendirme/yönetim sistemidir. DataAnalist, firmaların kullanmakta oldukları kendi ERP ve PDKS sistemleri ile de entegre olarak, bütünleşik bir yapı sunar.
Üretim performansının izlenmesi ve ölçülmesine yönelik verileri toplayarak değerlendirilmesini sağlayan DataAnalist, aynı zamanda gerçek zamanlı üretim takibi ile problemlerin hızla çözümü için fırsat yaratarak kalite ve bakım maliyetlerinin azaltılıp işletme maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit