OPERASYONEL KATKILAR

Üretim döngüsünü kısaltır
Üretim alanındaki stokları azaltır
Vardiyalar arası kağıt çalışmalarını azaltır
Veri giriş zamanından tasarruf sağlar
İşgücünü verimli kılar
Ürün kalitesini arttırır

YÖNETİMSEL KATKILAR

Üretimi yer ve zaman bağımsız izleyebilme
Üretimin gerçek verilerle anlık izlenebilirliliği
Üretim darboğazlarının tespiti ve önlenmesi
Üretimde gerçek zamanlı raporlama
Üretimde veri tutarlılığı
Üretimde optimizasyon