Günümüz koşullarında kar marjları azalırken rekabet koşulları da giderek ağırlaşmaktadır. Firmalar kar marjlarını arttırmak için etkin ve verimli çalışma ortamları yaratmak zorunda kalmaktadır. Verimliliği arttırmanın bir yolu da otomasyon sistemleri kullanmaktır.

DataAnalist Firması, endüstri sektörünün ihtiyacı olan otomatik veri toplama sistemleri alanında çözümler sunan öncü bir yazılım firmasıdır. 2005 yılında Müşterilerine Veri toplam sistemleri alanında verimlilik ve katma değer yaratan standart ve proje bazlı özel çözümler sunmak amacıyla kurulmuştur. 

DataAnalist yazılımı, üretim alanındaki verileri toplayan spesifik donanım ile yazılımlardan oluşan bütünleşik bir veri toplama ve yönetim sistemidir. DataAnalist, firmaların kullanmakta oldukları kendi ERP sistemleri ile de entegre olarak bütünleşik bir yapı sunmaktadır.

Dünya’daki ve Türkiye’deki sektörel gelişmeleri yakından takip eden, müşteri memnuniyetini merkezinde tutan, yenilikçi ve araştırmacı personel kadrosu ile DataAnalist; bünyesinde bulunan farklı departmanların koordineli çalışmaları sayesinde müşteri portföyünü genişleterek ve büyüyerek günümüze gelmiştir ve her geçen gün kendisini yenilemekte, gelişimini hızla sürdürmektedir.

DataAnalist yazılımı, Üretimin performansının izlenmesi ve ölçülmesine yönelik verileri toplayarak değerlendirilmesini ve analiz edilmesini sağlar, aynı zamanda gerçek zamanlı üretim takibi ile anlık problemlerin hızla çözümü için fırsat sağlayarak maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlar.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit