İşemri Yönetimi
ERP ortamında planlanmış olan işemirlerinin yönetimi yapılır. İşemri başlatılır, durdurulur, işemri ve makinaya personel ataması yapılır ve üretim makinalarının hazırlık işlemleri yönetilir.
İşletmenin kullanmakta olduğu ERP yazılımında oluşturulmuş olan işemirleri Manuel ve Otomatik olmak üzere 2 farklı yöntemle DataAnalist yazılımına aktarılır. Aktarılan bu işemirleri ile ilgili üretim tamamlandıktan sonra aynı yöntemlerle işemri için otomatik olarak toplanmış olan bu veriler DataAnalist sisteminden ERP sistemine aktarılır.
ERP yazılımından veri aktarılamadığı durumlarda üretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla DataAnalist yazılımı üzerinden kontrollü olarak işemri açmak mümkündür.

Kalite (Hurda / Fire Takibi)
Üretim esnasında oluşan fire ve hurdaya ait miktar ve ağırlık verileri otomatik olarak toplanır. Bu veriler işemri ve lot bazında izlenebilir ve raporlanabilir. Kalite sistemlerinin ihtiyacı olan DÖF(Düzenleyici Önleyici Faaliyetler Formu) oluşturularak hurda ve fire ile ilgili veriler üretim yeri, işemri, lot, operasyon,…vs ile ilişkilendirilir ve raporlanır. Bu bilgiler Kalite Sistemleri ile ilişkilendirilebilir.

Bakım (Duruş / Arıza Takibi)
Firmanın Duruş / Arıza işlemleri yönetimi yapılır. Üretim esnasında üretim makinalarında oluşan duruş ve arızlar ile ilgili bilgiler cihaz/terminaller vasıtasıyla otomatik olarak toplanır. Toplanan verilerden duruş ve arıza süreleri, sebepleri analiz edilebilir. Duruşlarla ilgili veriler analiz edilerek Bakım Yönetimi ve Makina yatırımları planlanabilir.

İstatistiksel Üretim Verisi 
Üretimden otomatik olarak toplanan verilerin tümü DataAnalist veritabanında tutulur. Bu veriler kullanılarak istenilen bazlarda karşılaştırmalı raporların alınması mümkündür. Bu raporlar Yıllık karşılaştırmalı alınabileceği gibi, Bütçe/Fiili karşılaştırmalı olarak da alınabilir.
Üretim performansı detaylı olarak izlenerek yeni yatırım yapılması gibi stratejik kararlar verilebilir.

Gerçek zamanlı ve 3 boyutlu(3D) üretim izleme
DataAnalist ile yer ve zamandan bağımsız olarak üretimi gerçek zamanlı ve 3 boyutlu izlemek mümkündür. Üretimin Grafiksel olarak izlenmesi yönetime izleme kolaylığı sağlar.
Üretimi, internet bağlantısı olan notebook, iPhone, Blackberry gibi cihazlardan izlemek de mümkündür.

Yönetici Kokpit
DataAnalist; Yöneticilere kokpit yardımıyla grafik tabanlı raporları ile üretim sonuçlarını ve durumlarını gerçek zamanlı izleme imkanı sunar.
Yönetici; bulunduğu her ortamdan üretimde neler olup bittiği konusunda gerçek zamanlı bilgi sahibi olup, yönlendirmeler yapabilir.

Enerji Verimlilik
Üretim alanından hertürlü bilgi rahatlıkla toplanabildiğinden, gerekli parametlerler tanımlanarak makine ve teçhizatın enerji tüketimleri de hesaplanabilmektedir.
Toplanan bilgiler değerlendirilir ve gereksiz enerji tüketimi tespit edilip, önlenebilir.

Personel Verimlilik
Personelin vardiya, işe başlama ve bitirme zamanları, hangi hatta çalıştığı gibi verileri toplandığı için Mavi yakalı personelin performansının ölçülmesi ve izlenmesi sağlanır.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit