DataAnalist Sistemi; üretim sahasındaki ekipmanlar ile firmanın kullanmış olduğu ERP(Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımı arasında konumlandırılmış yazılım ve donanımlar bütünüdür. Üretim alanındaki makine,techizat,PLC, v.b. gibi cihazlardan verileri, bu konu için geliştirilmiş özel terminaller vasıtasıyla otomatik olarak toplar. 

DataAnalist, ERP Sistemi üzerinde oluşturulan Üretim İşemirlerini devralır. Bu Üretim İşemirlerinin işlenmesi sırasında hammadde sarfları, yarımamul stokları, operasyon zamanları, duruş ve arıza bilgileri, fire ve hurda miktarları, personel çalışma zamanları, …gibi bilgileri otomatik olarak toplar. İhtiyaç durumlarda barcode üreterek bir sonraki operasyonda otomatik veri girişini sağlamak üzere hazırlar.

DataAnalist işletmelere üretim alanında verimlilik ve performans artışı sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Aynı zamanda üretimin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayarak oluşan problemlere hızla müdahale edilmesini de sağlar. Çalışma mantığı, üretim alanlarından (makine, personel v.b) veri toplama cihazları vasıtası ile veri toplayarak merkezi bir birime aktarmaya dayanır. Toplanan veriler ile üretimi, detaylı analiz raporları, hurda-fire raporları, enerji analizi, lot takibi, izlenebilirlik, andon panel uygulamaları ile izlemek ve değerlendirmek mümkündür.

Üretim alanındaki makinelerin, personelin ya da diğer terminallerin çalışması esnasında oluşan; üretim yeri, üretim çeşidi, üretim miktarı, üretim işemri, üretim birim süresi, duruş nedenleri, duruş süreleri, arıza nedenleri, arıza süreleri, iş değişimleri, iş değişim süreleri, işçi, teknisyen, usta kimlikleri, vardiya bilgileri, makine hazırlık süreleri,… gibi her türlü veri detaylı, yalın ve anlaşılır biçimde otomatik olarak toplanır. Bu veriler DataAnalist terminallerden tamamen otomatik olarak topladığı için ayrıca işgücü gerektirmez ve kağıtsız ofis/üretim imkanı sağlar. Toplanan verilerin gerçek zamanlı, doğru ve tutarlı olması da en önemli özelliklerinden biridir.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit