Üretim ile ilgili istatistiki verileri toplayarak yıllar bazında karşılaştırmalı olarak analiz edilmesini
sağlar ve işletmenin yatırım kararlarını destekler.
• Üretim verilerini bütçe karşılaştırmalı raporlanmasını sağlar ve işletmenin hedeflere ulaşmada yol
göstericidir.
• Üretim işemirlerinin etkin yönetimini sağlar.
• Anlık Fire ve Hurda takibi ile Kalite Maliyetlerinin azaltılmasını sağlar ve kaliteyi destekler.
• Duruş/Arıza takibi ile anlık çözümler sağlanır ve dolayısıyla üretim verimliliğine ve performansına
katkı sağlar.
• İşletmenin yer ve zaman bağımsız 3 Boyutlu takibi ile üretimin gerçek zamanlı izlenmesi sağlanır.
• Yarı Mamül, Ara Mamul ve Mamul stoklarının gerçek zamanlı takibini sağlar.
• Mavi Yakalı Personelin performansının gerçek verilerle ölçülmesini sağlar.
• Verilerin gerçek zamanlı ve otomatik olarak toplanmasından dolayı hem veri girişi için ayrıca zaman
gerektirmez hem de kağıtsız çalışma imkanı sağlar.

Sonuç olarak;
• DataAnalist yazılımı Stratejik Kararları destekler.
• Etkin Üretim Yönetimi ve Verimlilik sağlar.
• Kalite ve Bakım Maliyetlerini azaltır.

ETKİN ve VERİMLİ İŞLETME YÖNETİMİ SAĞLAR. 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit