• Üretim alanında veri toplanacak yerlere veri toplama cihaz/teminalleri monte edilir. Bu
  terminal/cihazlar ilgili alandan digital olarak, tuş takımı, barkod okuyucu yada RFID okuyucu ile
  toplanan her türlü veriyi anlık olarak merkez sunucudaki veritabanına iletir. Merkez sunucudan
  gelen her türlü veriyi de ekran ve digital çıkışları vasıtası ile makine ve çevresine iletir.

  • Terminal/cihazlar Ethernet hattı ile merkezi sunucuya bağlanırlar, cihaz sayısında veya erişimlerde
  sınırlama sözkonusu değildir.

  • Merkez Sunucudaki DataAnalist bir yazılımı çalıştırarak sürekli olarak cihazları dinler ve onlarla
  haberleşen bir programı da çalıştırır.

  • DataAnalist yazılımı web tabanlı bir yazılım olduğu için kullanıcılar, bilgisayarlarına yazılıma erişim
  için herhangibir yazılım yüklemek zorunda değildir.

  • DataAnalist yazılımı MsSQL veri tabanını üzerinde çalışır ve verileri saklar.

  • DataAnalist’ yazılımının üzerinde çalıştığı sunucu(server) ile terminallerin bağlantısı koparsa,
  DataAnalist terminal/cihazları verileri kendi üzerlerinde offline olarak datayı saklar ve sunucu
  bağlantısı kurulduğunda terminaller üzerinde biriken veriyi sunucuya aktarırlar. DataAnalist
  terminaller offline olarak üzerlerinde yaklaşık 30.000 kaydı saklayabilirler.

  Üretimi Gerçek Zamanlı ve 3 Boyutlu(3D) İzleme
  Üretim alanının 3 boyutlu çizimi yazılıma yerleştirildikten sonra bu çizim üzerinde üretim alanlarındaki Atelyeler, Atelyelerdeki makinalar tanımlanır. Bu tanımlar 3 boyutlu fabrika çizimi ile ilişkilendirilir ve görsel hale getirilir. İstenirse kamera üzerinden üretimi izlemek de mümkündür.

  Fabrika yerleşim planı üzerinde tüm makinalar;
  Çalışyor ise YEŞİL renkte,
  Çalışmıyor ise SARI renkte,
  Çalışırken durmuş ise KIRMIZI renkte gösterilir.

  Böylece fabrikadaki tüm makinaların gerçek zamanlı durumları izlenebilir. Makinalar üzerine gelip tıklandığında ise ilgili işemrine ait tüm bilgiler görüntülenebilir. Ek bilgiler alanına tıklandığında ise işemrine ait diğer bilgiler görüntülenir. İstenirse bu ekrandan kameralara bağlanıp kamera üzerinden de üretimi izlemek mümkündür.

  ERP ve PDKS Sistemleri ile entegrasyon 
  DataAnalist, firmaların kullanmış oldukları ERP ve PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) sistemleri ile entegre olur. DataAnalist ve bu sistemler arasında ihtiyaca gore 2 yönlü alışveriş olabilir. Veri alışverişleri online veya offline olabilir.
  • Offline olarak XML,TXT, EXCEL den veri alabilir ve verebilir.
  • Online olarak da QAD ve DİNAMO gibi ERP yazılımları ile entegrasyonu mevcuttur.

  Ana Veri Yaratma 
  Sistemdeki ana veriler;
  • Manuel olarak sisteme girilerek
  • Excel de hazırlandıktan sonra bir program vasıtasıyla sistemde otomatik olarak yaratılmak suretiyle
  2 yöntemle tanımlanabilir.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit