DataAnalist, üretim alanındaki verileri toplayan donanım ile yazılımlardan oluşan bütünleşik bir veri toplama ve değerlendirme/yönetim sistemidir. DataAnalist, firmaların kullanmakta oldukları kendi ERP ve PDKS sistemleri ile de entegre olarak, bütünleşik bir yapı sunar.

Üretim performansının izlenmesi ve ölçülmesine yönelik verileri toplayarak değerlendirilmesini sağlayan DataAnalist, aynı zamanda gerçek zamanlı üretim takibi ile problemlerin hızla çözümü için fırsat yaratarak kalite ve bakım maliyetlerinin azaltılıp işletme maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.

DataAnalist sisteminin temel fonksiyonları
  • Otomatik Veri Toplama • Gerçek Zamanlı ve 3 Boyutlu Üretim İzleme • İş emri Yönetimi • Duruş Analiz Raporları • Hurda/Fire Analiz Raporları • Üretim Raporları • Verimlik Raporlarıdır.
Sistem ayrıca
  • Enerji analizi • Barkod etiketleme • Lot takibi • İzlenebilirlik • İstatistiki üretimi verileri • Tartım verilerinin toplanması gibi ek fonksiyonları da içermektedir.

DataAnalist sistemi, gerek veri toplama aşamasında gerekse raporlama aşamasında, veri üzerinde tutarlılık analizleri ve detaylı tarihçe bilgilerini (log) tutmaktadır. Sitem; ses, ışık, e-mail, sms v.b. gibi çeşitli uyarı ve bilgilendirme araçlarını da kullanabilmektedir.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit