Canlı kullanıma geçiş için 2 yöntem kullanılır. 

1. Yöntem; yazılımın üretimdeki tüm hatlarda aynı anda canlı kullanıma alınmasıdır. 

2.Yöntem; Üretim hatlarının zamana yayılmış bir plan doğrultusunda aşama aşama devreye alınmasıdır. 

Hangi yöntemin kullanılacağına müşteri ile birlikte karar verilir ve uygulanır.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit