Analiz ve Tasarım aşamasında; üretim alanının fiziksel durumu, üretim makina ve teçhizatı ve üretim ile ilgili toplanması gereken verilerin incelemesi gerçekleştirilir. 

Bu bilgiler çerçevesinde, yazılımın özelliklerini de göz önüne alınarak yazılımın hangi modüllerinin kullanılacağına, ek geliştirme ihtiyacının olup olmadığına ve hangi tip veri toplama terminal/cihazlarının kullanılacağına müşterinin de katılımı ile karar verilir. 

Yapılan incelemeler ve alınan tüm kararlar doğrultusunda ‘’Analiz ve Tasarım Dokumanı’’ hazırlanır. Bu dokuman müşteri onayına sunulur ve müşteri tarafından onaylanmadan da projenin bir sonraki aşamasına geçilmez.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit