Türkiye pazarında; üretim otomasyonu alanında müşteriye katma değer yaratan ürün ve hizmetler sunan öncü, bilinen ve tercih edilen ilk 3 firmadan biri olmaktır.

Günümüz koşullarında kar marjları azalırken rekabet koşulları da giderek ağırlaşmaktadır. Firmalar kar marjlarını arttırmak için etkin ve verimli çalışma ortamları yaratmak zorunda kalmaktadır. Verimliliği arttırmanın bir yolu da otomasyon sistemleri kullanmaktır.

DataAnalist Firması, endüstri sektörünün ihtiyacı olan otomatik veri toplama sistemleri alanında çözümler sunan öncü bir yazılım firmasıdır. 2005 yılında Müşterilerine Veri toplam sistemleri alanında verimlilik ve katma değer yaratan standart ve proje bazlı özel çözümler sunmak amacıyla kurulmuştur.

DataAnalist yazılımı, üretim alanındaki verileri toplayan spesifik donanım ile yazılımlardan oluşan bütünleşik bir veri toplama ve yönetim sistemidir. DataAnalist, firmaların kullanmakta oldukları kendi ERP sistemleri ile de entegre olarak bütünleşik bir yapı sunmaktadır.

Dünya’daki ve Türkiye’deki sektörel gelişmeleri yakından takip eden, müşteri memnuniyetini merkezinde tutan, yenilikçi ve araştırmacı personel kadrosu ile DataAnalist; bünyesinde bulunan farklı departmanların koordineli çalışmaları sayesinde müşteri portföyünü genişleterek ve büyüyerek günümüze gelmiştir ve her geçen gün kendisini yenilemekte, gelişimini hızla sürdürmektedir.

DataAnalist yazılımı, Üretimin performansının izlenmesi ve ölçülmesine yönelik verileri toplayarak değerlendirilmesini ve analiz edilmesini sağlar, aynı zamanda gerçek zamanlı üretim takibi ile anlık problemlerin hızla çözümü için fırsat sağlayarak maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlar.

Değişen Dünya şartlarında bilgi toplumu müşterilerine, üretim otomasyonu alanında müşterinin gereksinimlerini karşılayacak yazılım ve donanımla bütünleşik çözümler sağlayarak katma değer yaratmaktır.

İlkemiz Güven ve dürüstlük
Dürüst ve açık ilişkiler kurarız
Müşterileri ve Çalışanlarımız ile ilişkilerimizi şeffaflık, süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük esasına göre yürütürüz.

Verdiğimiz sözü tutarız
Yerine getireceğimiz vaatler veririz, verdiğimiz söz ve taahhütlerimizi mutlaka yerine getiririz.

Başarı Odaklıyız
Yaptığımız işte uzmanız
İş yapış yöntemlerimiz ile fark yaratırız. İşimizi en iyi şekilde yapmamızı sağlayacak insan kaynağına ve teknolojik bilgiye sahibiz.

Başarıyı hedefler ve ulaşırız
Çözüm odaklı çalışırız. Bütünü görür, sorumluluk alır ve müşterimizin hederlerine odaklarınız. Başarı yolunda yüksek motivasyon ile çalışırız.

Yenilikçi ve yaratıcıyız
Teknolojik gelişmeleri takip ederiz. Fırsat yaratmaktan ve problem çözmekten zevk alırız. Fark yaratmak için azimle çalışırız.

Müşterilerimize Katma Değer Yaratırız
Müşterimizin başarısı için çalışırız
Müşteri odaklıyız. Yaptığımız işlerde müşterimize katkı yaratmak bilinciyle ve ilişkilerimizi uzun vadeli olarak düşünürüz.

Kaliteli ürün ve hizmetlerimizle müşterimize değer yaratırız
İş alanımızda kaliteli ürün ve hizmetler sunarız. Müşteri ihtiyaçlarına göre ürün,hizmet ve iş yapış yöntemleri uygularız.

Müşterinin sesini dinleriz
Müşterimizi iyi dinleriz, empati kurarız ve proaktif bir yaklaşım ile kesin çözümler üretiriz. Önceliklerimiz müşterimizin öncelikleridir.