Projenin başarısı; planlanan zamanda, belirlenen hedefler doğrultusunda ve öngörülen bütçe çerçevesinde tamamlanmasına bağlıdır. Firmamız Veri Toplama Projelerini hayata geçirirken 5 aşamadan oluşan ‘Proje Yönetim Metodoloji’sini kullanır.

Projenin başarısı tüm detaylar düşünülerek yapılmış proje planına bağlıdır.

Bu aşamada projede yapılacak tüm işler detaylı olarak belirlenir, sorumluları saptanır ve bir proje takvimine yerleştirilir.

Bu bölümdeki asıl amaç; projenin ilerleyen aşamalarında öngörülmeyen işlerin ve sürprizlerin ortaya çıkmasını önlemek ve projenin belirlenen hedef doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Planlama, projedeki en önemli aşamadır. Proje Planı, belirlenmiş olan kapsam ve hedefler doğrultusunda yapılır. Kapsam ve hedeflerin değiştirilmesi durumunda proje planı revize edilir.

Analiz ve Tasarım aşamasında; üretim alanının fiziksel durumu, üretim makina ve techizatı ve üretim ile ilgili toplanması gereken verilerin incelemesi gerçekleştirilir.

Bu bilgiler çerçevesinde, yazılımın özelliklerini de göz önüne alınarak yazılımın hangi modüllerinin kullanılacağına, ek geliştirme ihtiyacının olup olmadığına ve hangi tip veri toplama terminal/cihazlarının kullanılacağına müşterinin de katılımı ile karar verilir.

Yapılan incelemeler ve alınan tüm kararlar doğrultusunda ‘’Analiz ve Tasarım Dokumanı’’ hazırlanır. Bu dokuman müşteri onayına sunulur ve müşteri tarafından onaylanmadan da projenin bir sonraki

Hazırlanan “Analiz ve Tasarım Dokumanı” doğrultusunda yazılım ve donanımın konfigürasyon çalışmaları tamamlanır.

Test çalışmaları gerçekleştirilir. Kullanıcı eğitimleri verilir. Canlı kullanıma geçiş çalışmaları başlatılır.

Canlı kullanıma geçiş için 2 yöntem kullanılır.

1. Yöntem; yazılımın üretimdeki tüm hatlarda aynı anda canlı kullanıma alınmasıdır.

2.Yöntem; Üretim hatlarının zamana yayılmış bir plan doğrultusunda aşama aşama devreye alınmasıdır.

Hangi yöntemin kullanılacağına müşteri ile birlikte karar verilir ve uygulanır.

Yazılım ve donanımlar tüm hatlarda devreye alındıktan sonra ilk aşamada olası sorunlar için yerinde veya uzaktan bağlanılarak destek verilir.

• Üst Yönetim desteği

• Proje hedeflerinin ulaşılabilir, herkes tarafından anlaşılabilir olması

• Proje Planına uyum

• Proje kapsamının korunması ve dışına çıkılmaması

• Müşterinin proje için zaman ayırması ve proje ile ilgili kararları zamanında alması

• Müşteri ve DataAnalist’ in üstüne düşen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmesidir.