Projenin başarısı tüm detaylar düşünülerek yapılmış proje planına bağlıdır. 

Bu aşamada projede yapılacak tüm işler detaylı olarak belirlenir, sorumluları saptanır ve bir proje takvimine yerleştirilir. 

Bu bölümdeki asıl amaç; projenin ilerleyen aşamalarında öngörülmeyen işlerin ve sürprizlerin ortaya çıkmasını önlemek ve projenin belirlenen hedef doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 

Planlama, projedeki en önemli aşamadır. Proje Planı, belirlenmiş olan kapsam ve hedefler doğrultusunda yapılır. Kapsam ve hedeflerin değiştirilmesi durumunda proje planı revize edilir. 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit