Bütçe Yazılımı, gelir ve gider hedeflerin planlanmasını ve gerçekleşme durumlarının adetsel ve tutarsal olarak gerçek zamanlı izlenmesini sağlar.

Bütçe yapmak; işletmenin yol haritasını rakamlarla belirlemek, etkin ve verimli kaynak kullanımı sağlamak, muhtemel sorunları önceden görmek ve hazırlıksız yakalanmamak, bütünü görebilmek ve aksayan süreçleri belirlemek, fiili durumla karşılaştırma yapmak ve aksayan kısımlar için düzeltici faaliyetler uygulayabilmek, işletme bölümleri arasında koordinasyonu sağlamak gibi birçok fonksiyona çözüm sağlamak demektir.

Günümüzdeki rekabet şartlarının zorluğu ve kar marjlarının düşüklüğü bütçe yapmadan işleri yönetmeyi ve denetlemeyi neredeyse imkansız hale getirmektedir.

Bütçe Programımızın Temel Özellikleri;
• Merkezi yapısı ve kolay kullanım özelliği,
• Yöneticilerin, yetkileri bazında kendi bütçelerine erişim,
• Parametrik yapısı ile kolay tanımlama,
• Sınırsız senaryoya uygun olarak revize bütçeler hazırlama altyapısı,
• ERP paketi ile entegrasyon imkanı ve bilgiye gerçek zamanlı erişim,
• Esnek Raporlama imkanı,
• Hiyerarşik bütçe onay yapısı ve yetkilendirme,
• Kullanıcı bazlı dil seçenekleri ve aynı anda çok dilli çalışabilme özelliği,
• Periyodik bazlı Hedef/Gerçekleşen raporlama imkanı,
• Revize bütçe takibi ve raporlama,
• Satış, satınalma, üretim ve masraf bütçelerinin şirket, işyeri, departman, cari ve ürün grubu bazında istenilen
kırılım yapılarında detaylı olarak hazırlanabilmesi

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit