Firmamız, her firmanın kendine özel çözüm, yazılım ve donanım ihtiyaçları olduğunun bilinci ile hareket etmekte ve bu konularda çözümler üretmeye çalışmaktadır.

 

ERP Çözümleri
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satın almadan muhasebeye kadar uzanan iş süreçlerinin ortak bir platformda bir araya getirildiği ve işletmenin farklı fonksiyonlarını ortak bir çatı altında bütünleştirmeyi öngören yazılımlardır.

ERP, kurumların yönetim birimlerini ve iş süreçlerini bütünleştirerek, rekabet üstünlüğü elde edebilmek için en iyi iş uygulamalarını, yöntemlerini ve araçlarını belirlemeyi ve bunları uygulamayı hedefler. ERP sistemi; muhasebe, finans, satış-dağıtım, üretim planlama, stok yönetimi, satın alma, üretim, pazarlama, kalite yönetimi, bakım-onarım, insan kaynakları yönetimi gibi fonksiyonları bütünleşik bir tarzda ele almaktadır. Amaç, tüm bu fonksiyonlar arasındaki işbirliğini ve etkileşimini, tutarlı bir şekilde geliştirmektir.

DataAnalist, ERP konusunda Türkiye’de ve Dünya’da kabul görmüş farklı yazılımların hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapmakta, firmalara teknik ya da danışmanlık destekleri vermektedir.

Yazılım Geliştirme
Aynı zamanda, işletmelerin kendi özel ihtiyaçlarından doğan yazılım gereksinimlerini karşılamak üzere kurumsal yazılımlar geliştirmekte olan DataAnalist, kullanılacak donanımları, yazılımların içeriği ve kapsamını tamamen kurumun süreç ve gereksinimleri doğrultusunda yaptığı detaylı analizlere göre belirlemekte ve geliştirmektedir.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit